Biologisk mångfald genom skogsjordbruk

Skymining återställer mark och gör marken odlingsbar

All mark som används för att etablera Skymines är utarmad eller obrukbar, vilket innebär att vi kringgår debatten kring mat eller bränsle. Faktum är att Skymining över tid återställer mark genom att tillföra jorden kol och näringsämnen som gör marken odlingsbar. Varje Skymine är etablerad inom en anpassad skogsjordbruksmodell för att kunna återställa marken och öka den biologiska mångfalden.

Skymining planterar C4-gräs som ett bidrag till vår planet

Den mest effektiva
koldioxidpumpen i världen

Ju mer energi som produceras eller konsumeras genom odling av C4-gräs, desto mindre CO2 kommer vi att ha i atmosfären. Ju mer utarmad mark vi återvinner, desto mer värde skapar vi för samhället.

Så här fungerar Skymining

1

Etablera din
Skymine

2

Absorbera CO2 från
atmosfären

3

Få avkastning

4

Förnya eller sälj vidare ditt Skyminingavtal

Vi agerar

Skymining inspirerar och motiverar människor att delta i miljöarbetet för att läka vår planet. Vårt nuvarande arbete har en direkt inverkan på 12 av FN:s globala mål (Sustainable Development Goals) och vår mission är att integrera samtliga 17 i vår verksamhet.

Delta och engagera dig –
bli en Skyminer

Skymining erbjuder dig möjligheten att bryta kol från himlen genom att investera i din egen Skymine, en yta med jordbruksmark.
1
På bara 120 dagar växer gräset till en höjd på upp till 4 meter.

Skymining odlar marken och låter Skyminers följa hur C4-gräset växer. På bara 120 dagar växer gräset till en höjd på upp till 4 meter. Under tiden absorberar gräset CO2 från luften som delvis lagras i jorden som kol vilket hjälper till att återställa obrukbar mark. När du väl investerat i en Skymine och gräset börjar växa blir du en riktig Skyminer som bidrar till återställandet av biosfären plus att du får en avkastning på din investering.

Vi kan inte göra det här på egen hand. Därför bjuder vi in dig till att bli en Skyminer

Ju snabbare vi kan sprida vårt Skymining koncept, desto snabbare kan vi minska CO2 halten i atmosfären och lägga grunden till en bättre framtid.