Tredjepartsverifiering

Skymining använder DNV (Det Norske Veritas) som tredjepartsrevisor för processvalidering.

DNV utför regelbundna valideringar som bekräftar att Skyminings aktiviteter uppnår alla relevanta krav inom ISO 14064-2:2006, samt korrekt tillämpar metodiken och de kontrollmetoder som utvecklats för projekten. Granskningar utförs årligen i enlighet med verksamhetsplanen.