Ett svenskt bolag som agerar globalt

Om oss

Skymining är ett svenskt företag som erbjuder ett av världens mest naturliga och effektiva sätt att absorbera kol från luften med syftet att balansera jordens biosfär.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att inspirera samhället att återställa samverkan mellan mänskligheten och naturen, så vi och framtida generationer får en ren atmosfär och en välmående värld.

Vi vill förvandla ett hot
till en möjlighet

Genom att omvandla kol i atmosfären till en tillgång vill vi inspirera och göra det möjligt för alla att vara en del av en avgörande förändring; att bidra till att återställa biosfären och påbörja läkningen av vår planet. Vi måste agera nu. Vårt mål är att vända klimatförändringen innan det är för sent.

Voices of our Skyminers