Avlägsna CO2 från atmosfären med en holistisk lösning från Skymining

CO2 står för ett av mänsklighetens största hot. Skymining erbjuder en hållbar, lönsam och holistisk lösning som avlägsnar CO2 från atmosfären och bidrar till att minska vår klimatpåverkan.

Vad vi gör

Skymining tar bort kol från atmosfären och återför det till marken. Genom plantager med specialiserat C4-gräs skapas ny åkermark av tidigare obrukbar mark, vilket minskar behovet av ny mark genom avskogning. Skyminings koncept kommer att spela en viktig roll i lösningen av den globala klimatkrisen.

Skyminingprocessen

1

Etablera
din Skymine

2

Avlägsna CO2 från
atmosfären

3

Få avkastning

4

Förnya eller sälj vidare ditt Skyminingavtal

Vad är C4-gräs?

C4-gräs är en flerårig växt som binder CO2 genom fotosyntes. C4-växter utvecklas bäst i varmt klimat och kan anpassa sig till både torra och fuktiga miljöer.

Som en av världens snabbast växande gräsarter kan det växa upp till fyra meter på 120 dagar och skördas 2-3 gånger per år under tiden som det effektivt absorberar CO2 från atmosfären.

Hur effektivt är C4 gräs?

Läs våra FAQ för att få reda på mer information om C4-gräs och avlägsning av  CO2.

Var med och påverka framtiden

Genom att investera i en Skymine kompenserar du för utsläpp kopplade till dina aktiviteter och du får en årlig avkastning på investeringen. Det är en investering för framtiden med både ett gott syfte och en ekonomisk avkastning.