FAQ

Vad är Skymining?
Skymining är ett svenskt företag som erbjuder ett av världens mest naturliga och effektiva sätt att absorbera kol från luften med syftet att balansera jordens biosfär.

Vilket problem försöker Skymining att lösa?
Skyminings koncept kommer att spela en viktig roll i lösningen av den globala klimatkrisen. Skymining tar bort kol från atmosfären och återför det till marken.

När grundades Skymining?
Skymining grundades 2017.

Var kommer Skymining plantera C4 gräs?
Genom plantager med specialiserat C4-gräs skapas ny åkermark av tidigare obrukbar mark, vilket minskar behovet av ny mark genom avskogning. Land i varmare länder, till exempel i Afrika.

Var har Skymining sitt företag?
Skymining arbetar från deras huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Vad vill Skyminings uppnå, och vad betyder det?
Vårt uppdrag är att inspirera samhället att återställa samverkan mellan mänskligheten och naturen, så vi och framtida generationer får en ren atmosfär och en välmående värld. Vi vill förvandla ett hot till en möjlighet. Genom att omvandla kol i atmosfären till en tillgång vill vi inspirera och göra det möjligt för alla att vara en del av en avgörande förändring; att bidra till att återställa biosfären och påbörja läkningen av vår planet.

Var med och påverka framtiden

Genom att investera i en Skymine kompenserar du för utsläpp kopplade till dina aktiviteter och du får en årlig avkastning på investeringen. Din investering gör både gott för klimatet och genererar avkastning.