Agera nu
Påverka framtiden

Det är en investering för framtiden med både ett gott syfte och en ekonomisk avkastning

En Skyminer eller en Skymining Partner blir delaktig i en global rörelse och investerar för att bli CO2-negativ. En Skyminer kan vara en privatperson eller ett företag som direkt eller indirekt orsakar CO2-utsläpp.

Vill du veta mer om ditt klimatavtryck?

Agera som en Skyminer!

Bli CO2-negativ och var en del av lösningen.

En Skyminer

Genom att investera i en Skymine kompenserar du för utsläpp kopplade till dina aktiviteter och du får en årlig avkastning på investeringen. Din investering gör både gott för klimatet och genererar avkastning.

En Skymining Partner

Att investera i en Skymine säkerställer ett stadigt, ökande uttag av CO2 från atmosfären. C4-gräs är en kolpump som bara blir effektivare med tiden och varje år lagras en stor del av allt kol permanent i marken. Detta återställer marken och ekosystemet och ökar värdet på den Skymine du investerade i. Som Skymining Partner kompenserar du för 20 procent mer än ditt CO2-avtryck. Din investering gör både gott för klimatet och genererar avkastning.

Så kan ditt företag dra nytta av att bli en Skyminer eller Skymining Partner

Engagemang

Vi hjälper företag att uppfylla sina CSR- och hållbarhetslöften genom att uppnå mätbara sociala effekter i linje med FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals).

Varumärkesbyggande

Ett partnerskap med Skymining hjälper företag att bygga syftesdrivna och hållbara varumärken.

Kontakta våra klimatexperter så hjälper vi dig att hitta rätt lösning

Mejla oss på info@skymining.com